Військова пенсія

Що таке військова пенсія

Закон №2262 (далi – Закон) визначає порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на службі:

 • на військовій службі,

  а також на службі:

 • в органах внутрішніх справ,
 • Національній поліції,
 • державній пожежній охороні,
 • Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,
 • органах і підрозділах цивільного захисту,
 • податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України,
 • деяких інших осіб.

Далі для стислості будемо називати цю пенсію, пенсію за вислугу років  – військова пенсія.

Право на військову пенсію

Право на військову пенсію мають звільнені зі служби особи:

 • офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом;
 • начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
 • із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
 • начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • із числа працівникiв навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції.

Умови пенсійного забезпечення

Особам, які мають право на військову пенсію, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.

У разі повторного прийняття на військову службу виплата пенсій на час служби припиняється. При наступному звільненні із служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Пенсії по інвалідності та пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.

Пенсії згiдно Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Особам, звільненим зi служби та членам їх сімей може призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку, передбачених Законом  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, що отримували зазначені особи.

На підставах, установлених цiм Законом призначаються також пенсії особам, звільненим зi служби, позбавленим військових або спеціальних звань, а також звільненим зі служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення або притягненням до адміністративної відповідальності за корупцію.

Пенсії сім’ям померлих пенсіонерів

Сім’ї померлих пенсіонерів з числа осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, мають право на пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах.

Право вибору пенсії

Особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.

Грошова допомога при звільненні зі служби

Особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за станом здоров’я виплачується одноразова грошова допомога.

Особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням.

Умови призначення військовiй пенсії

Пенсія за вислугу років призначається:

а) незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби і на день звільнення мають вислугу:

 • з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року – 23,5 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року – 24,0 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року – 24,6 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати – 25 календарних років і більше.

б) в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або iнша служба відповідно згідно з цим Законом

Особам, які є особами з інвалідністю внаслідок війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку;

в) особам при досягненні 45-річного віку і за наявності в них вислуги 20 календарних років і більше, які звільняються з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України;

г) особам, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше.

Зберігається право на пенсію за вислугу років для осіб, які були звільнені зі служби та мають вислугу 20 років, у разі призову їх на службу у зв’язку з мобілізацією та подальшою демобілізацією або прийняття на військову службу за контрактом.

Розміри військових пенсій

Військовi пенсії (пенсії за вислугу років) призначаються в таких розмірах:

а) особам, які мають вислугу 20 років і більше:

 • за вислугу 20 років — 50 % відповідних сум грошового забезпечення;
 • звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 55 %;
 • за кожний рік вислуги понад 20 років — 3 %;

б) особам, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12,5 календарних років становить військова служба:

 • за страховий стаж 25 років — 50 %;
 • за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1 %;

в) особам, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України:

 • за вислугу 20 років — 50 %;
 • за кожний повний рік вислуги понад 20 років 3 %, але не більше ніж 65 процентів.

Максимальний розмір військової пенсії

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати:

 • 70 % грошового забезпечення;
 • особам, які під час служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: категорії 1, — 100 %, категорії 2, — 95 %.

Максимальний розмір пенсії з урахуванням усiх надбавок та підвищень (крім осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Тимчасово максимальний розмір пенсії (крім осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

Мінімальний розмір військових пенсії

Мінімальний розмір пенсії встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Підвищення військових пенсій

Особам, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пенсії за вислугу років підвищуються в порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом.

Служба та час до військової пенсії

До вислуги років для призначення пенсії зараховуються:

а) військова служба;

б) iнша служба;

в) час роботи в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на службі;

г) час виконання депутатських повноважень із залишенням на службі.

Заробіток для обчислення військових пенсій

Пенсії особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи:

 • відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням,
 • процентну надбавку за вислугу років,
 • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії,

з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Звернення за призначенням військових пенсій

Заява про призначення пенсії, як правило, подається до територіального органу Пенсійного фонду України.

Днем звернення за призначенням пенсії є день подання до відповідного органу Пенсійного фонду України письмової заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою — дата їх відправлення.

Перерахунок військових пенсій

Перерахунок раніше призначених пенсій провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів.

Перерахунок пенсій здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

Усі призначені пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій службовців, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби особам, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Звільненим із служби особам, яким присвоєні чергові звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних звань не перераховуються.

Запись опубликована в рубрике Пенсии в Украине в 2019 году, СВЕЖЕЕ. Добавьте в закладки постоянную ссылку.