Військова пенсія

Що таке військова пенсія

Закон №2262 (далi – Закон) визначає порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на службі:

 • на військовій службі,

  а також на службі:

 • в органах внутрішніх справ,
 • Національній поліції,
 • державній пожежній охороні,
 • Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України,
 • органах і підрозділах цивільного захисту,
 • податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України,
 • деяких інших осіб.

Далі для стислості будемо називати цю пенсію, пенсію за вислугу років  – військова пенсія.

Право на військову пенсію

Право на військову пенсію мають звільнені зі служби особи:

 • офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом;
 • начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
 • із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
 • начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • із числа працівникiв навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ МВС України або поліції.

Умови пенсійного забезпечення

Особам, які мають право на військову пенсію, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.

У разі повторного прийняття на військову службу виплата пенсій на час служби припиняється. При наступному звільненні із служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Пенсії по інвалідності та пенсії в разі втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.

Пенсії згiдно Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Особам, звільненим зi служби та членам їх сімей може призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку, передбачених Законом  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, що отримували зазначені особи.

На підставах, установлених цiм Законом призначаються також пенсії особам, звільненим зi служби, позбавленим військових або спеціальних звань, а також звільненим зі служби у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення або притягненням до адміністративної відповідальності за корупцію.

Пенсії сім’ям померлих пенсіонерів

Сім’ї померлих пенсіонерів з числа осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, мають право на пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах.

Право вибору пенсії

Особам, які мають право на пенсію за цим Законом та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.

Грошова допомога при звільненні зі служби

Особам, які мають право на пенсію за цим Законом та звільняються зі служби за станом здоров’я виплачується одноразова грошова допомога.

Особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення зі служби виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за військовим (спеціальним) званням.

Умови призначення військовiй пенсії

Пенсія за вислугу років призначається:

а) незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби і на день звільнення мають вислугу:

 • з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року – 23,5 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року – 24,0 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року – 24,6 календарних роки і більше;
 • з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати – 25 календарних років і більше.

б) в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або iнша служба відповідно згідно з цим Законом

Особам, які є особами з інвалідністю внаслідок війни, пенсія на визначених у цьому пункті умовах призначається незалежно від віку;

в) особам при досягненні 45-річного віку і за наявності в них вислуги 20 календарних років і більше, які звільняються з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України;

г) особам, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше.

Зберігається право на пенсію за вислугу років для осіб, які були звільнені зі служби та мають вислугу 20 років, у разі призову їх на службу у зв’язку з мобілізацією та подальшою демобілізацією або прийняття на військову службу за контрактом.

Розміри військових пенсій

Військовi пенсії (пенсії за вислугу років) призначаються в таких розмірах:

а) особам, які мають вислугу 20 років і більше:

 • за вислугу 20 років — 50 % відповідних сум грошового забезпечення;
 • звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я – 55 %;
 • за кожний рік вислуги понад 20 років — 3 %;

б) особам, які мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12,5 календарних років становить військова служба:

 • за страховий стаж 25 років — 50 %;
 • за кожний повний рік стажу понад 25 років — 1 %;

в) особам, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України:

 • за вислугу 20 років — 50 %;
 • за кожний повний рік вислуги понад 20 років 3 %, але не більше ніж 65 процентів.

Максимальний розмір військової пенсії

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати:

 • 70 % грошового забезпечення;
 • особам, які під час служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: категорії 1, — 100 %, категорії 2, — 95 %.

Максимальний розмір пенсії з урахуванням усiх надбавок та підвищень (крім осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Тимчасово максимальний розмір пенсії (крім осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.

Мінімальний розмір військових пенсії

Мінімальний розмір пенсії встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Підвищення військових пенсій

Особам, на яких поширюється чинність Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пенсії за вислугу років підвищуються в порядку і на умовах, передбачених зазначеним Законом.

Служба та час до військової пенсії

До вислуги років для призначення пенсії зараховуються:

а) військова служба;

б) iнша служба;

в) час роботи в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на службі;

г) час виконання депутатських повноважень із залишенням на службі.

Заробіток для обчислення військових пенсій

Пенсії особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи:

 • відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням,
 • процентну надбавку за вислугу років,
 • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії,

з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Звернення за призначенням військових пенсій

Заява про призначення пенсії, як правило, подається до територіального органу Пенсійного фонду України.

Днем звернення за призначенням пенсії є день подання до відповідного органу Пенсійного фонду України письмової заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою — дата їх відправлення.

Перерахунок військових пенсій

Перерахунок раніше призначених пенсій провадиться за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії, то пенсія перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів.

Перерахунок пенсій здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

Усі призначені пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій службовців, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби особам, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Звільненим із служби особам, яким присвоєні чергові звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних звань не перераховуються.

Рубрика: Пенсии в Украине в 2018 году, СВЕЖЕЕ | Комментарии к записи Військова пенсія отключены

Как получить стаж, работая за границей

Глава правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный рассказал, как украинцам, работающим за границей, получить пенсию на родине.

«Вопрос зачисления страхового стажа для украинцев, работающих за рубежом, решается путем заключения соответствующих международных договоров, которые Украина имеет и нарабатывает с более 20 странами мира. В частности, есть такое соглашение с Польшей, с Испанией, с Португалией, прорабатывается и готовится к подписанию соглашение с Германией, Грецией и Италией», — рассказывает Зарудный.

Глава пенсионного фонда отмечает, что соглашением с Польской Республикой предусмотрено, что когда в Польше или в Украине назначается пенсия по местному национальному законодательству, то учитывается и тот стаж, который приобретен на территории других стран.

«Поэтому если, например, наши заробитчане работали в Польше, но работали официально, легально, они имеют подтверждение того, что платили там налоги, социальные взносы, то этот период будет засчитан им при назначении пенсии в Украине. И так же, если они будут в Польше оформлять свою пенсию, им будет засчитан и тот период, когда они работали и платили взносы в Украине. То есть по Польше этот вопрос решен», — поясняет Зарудный.

Источник:

https://journalist.today/soviety-ot-piensionnogho-fonda-kak-ukraintsam-poluchit-stazh-rabotaia-za-ghranitsiei/

 

Рубрика: Краткие новости | Комментарии к записи Как получить стаж, работая за границей отключены

Максимальная пенсия в Украине

Обычные люди

Для обычного человека,  какую бы зарплату он не получал и сколько бы лет не работал, потолок пенсии — 10,4 тыс.

Судьи

Судьи обжаловали этот пункт пенсионной реформы. Поэтому они как и раньше могут получить пенсию размером в 80% (!) от прежнего заработка. Так, средний размер пенсии для судей по состоянию на январь 2018 года составил 24,7 тыс. грн. Но если у судьи зарплата в 100 тыс. грн, то на пенсии он будет получать 80 тыс.

Бюджет или Пенсионный фонд

В Пенсионном фонде поясняют, что платить за такие пенсии должны из государственного бюджета. Более того, и за прибавки к минимальным пенсиям для тех, кто по формуле ее не заработал, также должны платить из государственного бюджета, а не из «кошелька Пенсионного фонда».

На деле же государство выделяет средства Фонду, а уже они выплачивают все пенсии. В любом случае любая пенсия, будь это деньги из солидарной системы, или из госбюджета — общие средства всех украинцев. В сумме все нововведения в рамках реформы приводят к одному результату — получить высокую пенсию в Украине могут только судьи.

Источник

Рубрика: Краткие новости | Комментарии к записи Максимальная пенсия в Украине отключены

Пенсия в Украине в 2018 году

Стаж 25 лет на 1 января 2018

Пенсионный возраст для мужчин — 60 лет, при этом часть украинок могут выходить на заслуженный отдых раньше. При этом, если нет 25 лет стажа, на пенсию придется выйти позже.

Начиная с 1 января этого года право на назначение пенсии по возрасту при наличии страхового стажа не менее 25 лет имеют мужчины по достижении ими возраста 60 лет и женщины по достижении ими:

 • 58 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960;
 • 59 лет — родившиеся с 1 апреля 1960 года по 30 сентября 1960;
 • 59 лет 6 месяцев — родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961;
 • 60 лет — родившиеся с 1 апреля 1961 по 31 декабря 1961 года.

Минимальный стаж 15 лет на 31 декабря 2018

Наличие необходимого страхового стажа определяется на дату достижения соответствующего пенсионного возраста. Если пенсионный возраст исполнился до 31 декабря 2018 года включительно, то для назначения полноправной пенсии нужно только не менее 15 лет.

На пенсию в 63 года

В 63 года c 2018-го будут выходить на пенсию люди, которые на 1 января 2018 года будут иметь от 15 до 25 лет страхового стажа.

На пенсию в 65 лет

В 65 лет на пенсию в 2018 году выйдут люди, которые на 1 января 2019 года будут иметь от 15 до 16 лет стажа.

Рубрика: Пенсии в Украине в 2018 году, СВЕЖЕЕ | Комментарии к записи Пенсия в Украине в 2018 году отключены

На пенсию в 63 года: 45 процентов украинцев

На пенсию в 60, 63 и 65 лет

Уже через 10 лет, с учетом ужесточения требований по стажу, практически половина украинцев (45%) сможет выйти на пенсию по возрасту только после 63 или 65 лет.

Так, требования по стажу не сможет выполнить практически каждый второй 60-летний. Дело в том, что к 2028 году для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно будет иметь как минимум 35 лет стажа. Для пенсии в 65 лет будет достаточно и 15 лет стажа. Те, кто будет иметь от 25 до 35 лет стажа, смогут выйти на пенсию в 63 года.

Формальный пенсионный возраст — 60 лет

Общий пенсионный возраст после реформы остался неизменным — 60 лет. Однако воспользоваться им смогут далеко не все украинцы. Проблемы могут возникнуть, например, у медиков, которых обучают в течение 6 и более лет. После введения 12-летней школы и отказа учитывать время учебы в стаж, чтобы успеть к 60 годам врачам придется начать работать на старших курсах и избегать перерывов в стаже.

 

Рубрика: Пенсии в Украине в 2018 году, СВЕЖЕЕ | Комментарии к записи На пенсию в 63 года: 45 процентов украинцев отключены

Пенсионная реформа 2017 года: основные положения

Ниже представлены последние изменения в проекте Закона по новой пенсионной реформе. Закон на сегодня, 20 сентября 2017 года, еще не проголосован.

См. также Принятая пенсионная реформа 2017: основное и главное

Вступление Закона в силу

Закон должен вступить в силу:

 • с 1 октября 2017 – частично,
 • с 1 января 2018 года – в полном объеме.

Перерасчет пенсий

Перерасчет ранее назначенных пенсий с 1 октября 2017 года с использованием:

 • единого показателя средней зарплаты за последние 3 года (2014-2016 годы) в размере 3 764 грн;
 • среднемесячной зарплаты за 2014-2016 годы по данным персонифицированного учета Пенсионного фонда;
 • величины оценки одного года стажа, который применяется для исчисления пенсии, в размере 1%;
 • стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Назначение пенсий

Во время переходного периода (2017-2019 годы) будут применяться следующие правила назначения пенсии по возрасту:

 • В 2017 году: с применением средней зарплаты за 2014-2016 годы в размере 3 764,4 грн и величины оценки одного года стажа – 1,35%.
 • В 2018 году: с применением средней зарплаты за 2016 и 2017 годы (ориентировочно — 5227 грн) и стоимости одного года стажа – 1%.
 • Начиная с 2019 года: с применением средней зарплаты за последние три года и стоимости одного года стажа – 1%.

Минимальный размер пенсии

Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается:

 • на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан при стаже 30/35 лет. Это касается пенсий, назначенных до первого октября 2011 года.
 • с 1 января 2018 года минимальный размер пенсии устанавливается на уровне 40% от минимальной заработной платы (при стаже 30/35 лет, по достижении 65 лет).
 • При отсутствии полного стажа выплачивается пропорционально меньший размер пенсии. Для шахтеров: в размере 80% зарплаты для исчисления пенсии, но не менее трех размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Стаж для назначения пенсии

Право для назначения пенсии по возрасту в 60 лет для лиц сохранено для украинцев, имеющих полный страховой стаж.

С 1 января 2018 пенсия по возрасту будет назначаться:

 • при наличии стажа на первое января 2018 года 25 лет – в 60 лет. Диапазон необходимого стажа ежегодно увеличивать на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году;
 • при наличии стажа на первое января 2018 года от 15 до 25 лет – в 63 года. Диапазон необходимого стажа будут ежегодно увеличивать на 12 месяцев до достижения диапазона от 25 лет до 35 лет в 2028 году;
 • при наличии стажа на первое января 2019 года – 15 лет, но меньше 16 лет, которые давали бы право выхода на пенсию в 63 года, – назначать пенсию в 65 лет. Диапазон необходимого стажа ежегодно увеличивать на 12 месяцев. То есть, с 2028 года пенсии в 65 лет будут назначаться лицам, которые будут иметь 15-25 лет стажа.

Страховой стаж

Для определения права на пенсию по возрасту в страховой стаж будут засчитываться:

 • ведение предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения:
 • прохождение военной службы по 31 декабря 2017 включительно;
 • пребывание в отпуске в связи с беременностью и родами с первого января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно;
 • нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста с января 2004 года до момента введения уплаты страховых взносов женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
 • обучение в высших учебных заведениях на дневной форме обучения на условиях государственного заказа, а также обучение в аспирантуре и докторантуре с 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 включительно.

Социальная пенсия

Временная государственная социальная помощь с января 2018 года по 31 декабря 2020 года будет назначаться неработающим лицам, достигшим установленного пенсионного возраста, имеющим страховой стаж не менее 15 лет, но не получившим право на пенсионную выплату.

Лицам, которые не будут иметь 15 лет стажа, назначат государственную социальную помощь при достижении ими 65 лет.

Индексация пенсий

Ежегодная индексация пенсий с 2021 года будет происходить путем увеличения средней зарплаты, с которой начислена пенсия, на 50% роста средней зарплаты за 3 предыдущих года и на 50% роста индекса потребительских цен за предыдущий год.

В 2019-2020 годах индексацию пенсий будут проводить по отдельному решению народных депутатов.

Источник: https://www.obozrevatel.com/finance/pensionnaya-reforma-ozvuchen.htm

Рубрика: Пенсионная реформа 2017 года | Комментарии к записи Пенсионная реформа 2017 года: основные положения отключены

По пенсионной реформе 2017 года

Пенсионная реформа 2017

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в середине мая 2017 года презентовал проект очередной пенсионной реформы. Часто эту очередную реформу так и называют пенсионная реформа Гройсмана. Проект  этой реформы будет представлен в виде закона для голосования в Верховной Раде.

Ниже мы выскажем свои соображения по этому поводу. Они могут быть полезны как действующим, так и будущим пенсионерам для принятия решений, которые качаются их пенсий.

Окончательного текста документа об этой пенсионной реформе еще нет, потому наши комментарии основаны на различных устных и письменных высказываниях об этом проекте. Как только выйдет текст этого законопроекта, мы сразу же сверим его с имеющимися данными и при необходимости внесем изменения.

Основные положения этой пенсионной реформы, которые влияют на размер пенсии будущих и «действующих» пенсионеров:

 • коэффициент страхового стажа с 1 % за каждый год вместо 1,35 %
 • повышение минимального стажа с 15 до 25 лет и дальше до 35 лет

Эта пенсионная реформа остро касается:

 • «молодых» пенсионеров, которые оформляют пенсию в ближайшее время, до и после 1 октября 2017 года;
 • «старых» пенсионеров, которым обещают «осовременить» пенсии по новым правилам.

Пенсия по возрасту до 1 октября 2017

В настоящее время пенсия по возрасту вычисляется путем перемножения трех показателей:

Пенсия = ЗС х КЗ х КС,

где

 • ЗС — средней месячной заработной плата в Украине (по данным Пенсионного фонда) за три последних календарных года;
 • КЗ — коэффициента заработной платы (соотношения зарплаты пенсионера и средней зарплаты по стране за время стажа (см. подробнее здесь);
 • КС — коэффициента стажа (стаж в годах, умноженный на 0,0135 — см. подробнее здесь).

Чтобы сделать эту формулу нагляднее для большого понимания, запишем ее следующим образом.

Пенсия = ЗС х КЗ х Ст х 0,0135,

где

 • Ст – страховой стаж

Средняя месячная заработная плата для пенсии в 2017 году

В 2017 году при расчете пенсии применяться средняя месячная зарплата по Украине за 2014, 2015 и 2016 год:

 • 3764,57 грн.

Коэффициент заработной платы

Для каждого месяца страхового стажа вычисляется месячный коэффициент заработной платы. Для этого заработную плату пенсионера в этом месяце делят на среднюю зарплату в Украине в том же месяце. Затем все месячные коэффициенты за весь период страхового стажа складывают и полученную сумму делят на количество всех месяцев страхового стажа.

Например, в марте 2017 года средняя зарплата по Украине составляла 5887,70 грн. Если ваша зарплата была также 5887,70 грн, то вы будете иметь коэффициент заработной платы за март 2017 года величиной в единицу.

Если же ваша заработная плата в марте 2017 года составляла, например, 3500,00 грн, то ваш коэффициент заработной платы за март 2017 составит всего лишь

3500,00 / 5887,70 = 0,59446.

Средняя месячная заработная плата в Украине в последние годы резко возрастает, что приводит к тому, что коэффициенты заработной платы большинства будущих пенсионеров скатились ниже единицы. Еще в январе 2011 году средняя месячная зарплата составляла 2137,84 грн, а в январе 2017 году – уже 5378,61 грн. Таким образом, средняя зарплата в Украине за шесть лет выросла в 2,52 раза. Реальная зарплата у большинства будущих пенсионеров наверняка отставала от этого темпа, а, значит, месячные коэффициенты заработной платы все время снижались.

Коэффициент стажа: до и после 1 октября 2017

В настоящее время коэффициент стажа вычисляется путем умножения количества страхового стажа в годах на 0,0135.

Если у вас есть 35 лет стажа, то ваш коэффициент стажа составит 35 х 0,0135 = 0,47250.

Для 30 лет стажа коэффициент стажа составляет 0,41138, а для стажа 40 лет – 0,54000.

После пенсионной реформы, то есть с 1 октября 2017 года, коэффициент стажа будет вычисляться путем умножения количества страхового стажа в годах на 0,0100, а не на 0,0135.

Пенсия «среднего» пенсионера до 1 октября 2017

Представим себе «среднего» пенсионера, у которого:

 • за все время работы заработная плата в точности совпадала со средней заработной платой в Украине (КЗ = 1);
 • страховой стаж составляет 35 лет (КС = 35 х 0,0135 = 0,47250);
 • пенсионный возраст 60 лет наступит до 1 октября 2017 года, например, 30 сентября 2017 года.

Пенсия нашего среднего пенсионера будет рассчитываться по следующей формуле:

Пенсия = 3764,57 х 1 х 35 х 0,0135 = 1778,76 грн.

Не так уж и много, но все-таки больше минимальной пенсии, которая в настоящее время, в мае 2017 года, составляет 1312 грн.

Пенсия «среднего» пенсионера после 1 октября 2017

Снова представим себе «среднего» пенсионера, у которого:

 • за все время работы заработная плата в точности совпадала со средней заработной платой в Украине (КЗ = 1);
 • страховой стаж составляет 35 лет (КС = 35 х 0,0100 = 0,35000);
 • пенсионный возраст 60 лет наступит, начиная с 1 октября 2017 года, например, в тот же день 1 октября 2017 года.

Пенсия этого, тоже «среднего» пенсионера, который на один день старше предыдущего, будет рассчитываться уже по следующей формуле:

Пенсия = 3764,57 х 1 х 35 х 0,0100 = 1317,60 грн.

Таким образом, пенсия «среднего» пенсионера с 1 октября 2017 года будет почти в точности совпадать с минимальной пенсией.

Заметим, что при стаже не менее 35 лет минимальную пенсию начисляют при любой заработной плате. Поэтому, похоже, «париться» с коэффициентами заработной платы среднему украинцу уже совершенно не обязательно. При стаже 35 лет все равно получишь минимальную пенсию не зависимо от зарплаты!  

Осовременивание пенсий

Перерасчет

Очень важно для «старых» пенсионеров, что после пенсионной реформы действующие пенсии будут пересчитывать по новому, то есть:

 • со средней заработной платой в Украине 3764,57 грн;
 • с коэффициентом стажа с 1 % за каждый год стажа;
 • с прежним коэффициентом заработной платы.

Пример 1: перерасчет для пенсионеров 2011 года

Рассмотрим, что это дает пенсионерам, которые оформляли пенсию в 2011 году такой перерасчет.  В 2011 году при расчете пенсии применялась:

 • средняя заработная плата 1982,63 грн.,
 • при вычислении коэффициента стажа за каждый год стажа давали 1,35 %;
 • минимальная пенсия — 750 грн

При стаже 35 лет и коэффициенте зарплаты 1,5 получается следующее «осовременивание»:

 • Пенсия старая = 1982,63 х 1,5 х 35 х 0,01350 = 1405,19 грн
 • Пенсия новая = 3764,57 х 1,5 х 35 х 0,01000 = 1976,40 грн
 • Повышение пенсии = 1976,40 — 1405,19 = 571,21 грн
 • Повышение пенсии в %: 1976,40 /1405,19 х 100 = 140,7 %

Это значит, что новая пенсия для пенсионеров 2011 года может увеличиться на 40,7 % независимо от стажа и коэффициента заработной платы.

Именно «может», так как, если назначенная в 2011 году пенсия была минимальной или лишь немного выше минимальной, то повышения ожидать не приходится.

Действительно, в начале 2011 года минимальная пенсия составляла 750 грн.  Пусть пенсионеру была назначена пенсия чуть выше минимальной, например, 800 грн. При перерасчете получим

800 х 1,407 = 1125,60 грн,

что меньше, чем действующая минимальная пенсия 1312 грн.

Для того, чтобы пенсионер 2011 года мог получить прибавку к пенсии, его назначенная в 2011 году пенсия должна быть не менее 932,48 грн. Это вытекает из соотношения

1312/1,407 = 932,48 грн.

Пенсионерам 2011 года, у которых назначенная пенсия была ниже 932,48 грн, пенсия уже была «повышена» за счет повышения минимальной пенсии за 2011-2017 годы. Они получают минимальную пенсию 1312 грн.

Пример 2: перерасчет для пенсионеров 2008 года

Рассмотрим, что это дает перерасчет пенсионерам, которые оформляли пенсию в 2008 году.  В 2008 году при расчете пенсии применялась:

 • средняя заработная плата 1573,99 грн.,
 • при вычислении коэффициента стажа за каждый год стажа давали 1,35 %.
 • минимальная пенсия в начале года — 470,00 грн

При стаже 35 лет и коэффициенте зарплаты 1,5 получается следующее «осовременивание»:

 • Пенсия старая = 1573,99 х 1,5 х 35 х 0,01350 = 1115,57 грн
 • Пенсия новая = 3764,57 х 1,5 х 35 х 0,01000 = 1976,40 грн
 • Повышение пенсии = 1976,40 — 1115,57 = 860,83 грн
 • Повышение пенсии в %: 1976,40 /1115,57 х 100 = 177,2 %

Для пенсионеров, которым в 2008 году была назначена пенсия немного  выше минимальной пенсии, например, 600 грн, перерасчет даст следующее:

600 х 1,772 = 1063,20 грн,

то есть опять ниже действующей минимальной пенсии 1312 грн. Пенсионеры 2008 года могут ожидать повышения, если назначенная пенсия у них превышала

1312 / 1,772 = 740,41 грн.

Заключение

Все приведенные выше арифметические выкладки, конечно же, являются приблизительными. В реальности могли быть различные добавки, поправки и т. п.

Кроме того, работающие пенсионеры могли пересчитывать пенсию с учетом добавления стажа или даже повышения коэффициента заработной платы. Для них перерасчет по новому закону должен выполняться от последнего перерасчета.

Целью наших заметок является максимально понятно разъяснить сущность расчета и перерасчета пенсии до и после 1 октября 2017 года, то есть до и после новой пенсионной реформы 2017 года.

В каком виде дойдет до Верховной Рады и в каком виде будет принята эта новая пенсионная реформа еще большой большой вопрос. Подождем, ждать осталось не долго.

См. также Принятая пенсионная реформа 2017: основное и главное

Рубрика: Пенсионная реформа 2017 года, СВЕЖЕЕ | Метки: | Комментарии к записи По пенсионной реформе 2017 года отключены

Подтверждение права на льготную пенсию по Спискам №1 и №2

Подтверждение права на льготную пенсию

В льготный стаж засчитывается весь период работы на должностях или по профессиям Списков №1 и №2 при условии:

 • до 21 августа 1992 года – подтверждения первичными документами соответствующих условий труда за время выполнения работы;
 • с 21 августа 1992 года – подтверждение «вредности» по результатам аттестации рабочего места по условиям труда.

Аттестация рабочего места по условиям труда

«Вредный» стаж после  21 августа 1992 года должен быть обязательно подтвержден результатами аттестации рабочего места по условиям труда.

Результаты аттестации (как впервые проведенной, так и очередной) применяются для исчисления льготного стажа в течение 5 лет после утверждения ее результатов.

Датой аттестации считается дата приказа по предприятию о результатах аттестации.

В случае коренного изменения условий и характера труда для подтверждения «вредности» рабочего места права на пенсию по возрасту на льготных условиях должна проводиться внеочередная – раньше чем, через 5 лет – аттестация. Такой же порядок применяется в случае прекращения деятельности предприятия, учреждения, организации с определением правопреемника.

Зачисление льготного стажа по результатам аттестации

Условия зачисления периодов «вредного» стажа зависят от даты проведения первой после 21 августа 1992 года аттестации, а также дат последующих аттестаций.

Первая аттестация – до 21 августа 1997 года

Если аттестация рабочего места впервые была проведена до 21 августа 1997 года, то в льготный стаж  засчитывается:

 • весь период работы по Спискам №1 и №2  на данном предприятии до 21 августа 1997 года;
 • период работы в течение следующих 5 лет.

Первая аттестация – после 21 августа 1997 года

Если аттестация впервые проводилась после 21 августа 1997 года и вредные условия труда были подтверждены, то в льготный стаж засчитывается:

 • весь период работы до 21 августа 1992 года;
 • 5-летний период работы до даты первой аттестации;
 • период работы в течение следующих 5 лет.

Если аттестация впервые проводилась после 21 августа 1997 года и вредность не подтвердилась, то в льготный стаж может быть зачтен только период работы с вредными условиями труда до 21.08.92.

Между очередными аттестациями – не более 5 лет

Аттестация рабочих мест по условиям труда должна проводиться не реже одного раза в 5 лет.

Если между двумя очередными аттестациями было больше пяти лет, например, 5 лет и 6 месяцев, то во «вредный» стаж попадет только 5 лет, а остальные 6 месяцев – нет.

После очередной — «запоздавшей» — аттестации снова начнется зачисления льготного стажа в течение следующих 5 лет.

Аттестации не было вообще

Если аттестация вообще не проводилась, то в льготный стаж может быть зачтен только период работы с вредными условиями труда до 21 августа 1992 года.

Рубрика: Досрочная пенсия | Комментарии к записи Подтверждение права на льготную пенсию по Спискам №1 и №2 отключены

Льготная пенсия по Списку №2 в 2017 году

Право на льготную пенсию по Списку №2

ВНИМАНИЕ!

Кабмин Украины своим Постановлением №461 от 24 июня 2016 года ввел НОВЫЕ СПИСОК №1 И СПИСОК №2. В этих списках произошло сокращение перечня тяжелых и вредных производств, работ, профессий и должностей в Украине, которые дают право на досрочную пенсию.

См. новые списки 1 и 2: 

С изменениями от 2 марта 2015 года

См. также Пенсии по Списку №1

Согласно Закону №1788 право на досрочную пенсию по Списку № 2 имеют:

 • мужчины — по достижении 55 лет и при общем стаже работы не меньше 30 лет, из них не меньше 12 лет 6 месяцев на указанных работах;
 • женщины — по достижении 55 лет и при общем стаже работы не меньше 20 лет, из них не меньше 10 лет — на указанных работах.

Кроме того, установлены

 • переходный период до сентября 2025 года — по пенсионному возрасту по Списку №2 для женщин;
 • переходный период до 1 апреля 2024 года — по необходимому общему стажу для пенсии по Списку №2 для мужчин и женщин.

Песионный возраст для женщин по Списку №2 в переходный период

В переходный период до 31 декабря 2025 года женщины с датой рождения по 31 марта 1965 года рождения и старше будут уходить на пенсию по Списку 2 до достижения ими 55 лет в зависимости от даты рождения, а именно:

в 50 лет —                          по 31 марта 1965 года включительно;

в 50 лет и 6 месяцев — с 1 апреля по 30 сентября 1965 года;

в 51 год —                          с 1 октября 1965 года по 31 марта 1966 года;

в 51 год и 6 месяцев — с 1 апреля 1966 года по 30 сентября 1966 года;

в 52 года —                          с 1 октября 1966 года по 31 марта 1967 года;

в 52 года и 6 месяцев — с 1 апреля 1967 года по 30 сентября 1967 года;

в 53 года —                          с 1 октября 1967 года по 31 марта 1968 года;

в 53 года и 6 месяцев — с 1 апреля 1968 года по 30 сентября 1968 года;

в 54 года —                          с 1 октября 1968 года по 31 марта 1969 года;

в 54 лет и 6 месяцев — с 1 апреля 1969 года по 30 сентября 1969 года.

Женщины с датой рождения 1 октября 1969 года и моложе будут уходить на пенсию по Списку №2 уже в 55 лет.

Необходимый общий стаж в переходный период

В переходный период до 1 апреля 2024 года необходимый общий стаж для назначения льготной пенсии по Списку №1 составляет для мужчин и женщин:

 • с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года:
  — 25 лет и 6 месяцев для мужчин и
  — 20 лет и 6 месяцев для женщин;
 • с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года:
  — 26 лет для мужчин и
  — 21 лет для женщин;
 • с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года:
  — 26 лет и 6 месяцев для мужчин и
  — 21 лет и 6 месяцев для женщин;
 • с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года:
  — 27 года для мужчин и
  — 22 лет для женщин;
 • с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года:
  — 27 лет и 6 месяцев для мужчин и
  — 22 лет и 6 месяцев для женщин;
 • с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года:
  — 28 года для мужчин и
  — 23 лет для женщин;
 • с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года:
  — 28 лет и 6 месяцев для мужчин и
  — 23 лет и 6 месяцев для женщин;
 • с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года:
  — 29 год для мужчин и
  — 24 лет для женщин;
 • с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года:
  — 29 лет и 6 месяцев для мужчин и
  — 24 лет и 6 месяцев для женщин.

Начиная с 1 апреля 2024 года необходмый общий стаж для назначения льготной пенсии по Списку №1 будет составлять:

 • 30 лет для мужчин и
 • 25 лет для женщин.

Выход мужчины на пенсию по Списку №2 в 2017 году

Таким образом, в 2017 году мужчина имеет право выйти на пенсию по Списку №2, если он имеет:

 • стаж по Списку №2 не менее 12 лет и 6 месяцев;
 • возраст не менее 55 лет;
 • общий страховой стаж:
  — не менее 26 лет — до 31 марта 2017 года,
  — не менее 26,5 лет — с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Выход женщины на пенсию по Списку №2 в 2017 году

Таким образом, в 2017 году женщина имеет право выйти на пенсию по Списку №2, если она имеет:

 • стаж по Списку №2 не менее 10 лет;
 • возраст:
  — не менее 51 года — до 31 марта 2017 года;
  — не менее 51,5 лет — с 1 апреля по 31 декабря 2017 года.
 • общий страховой стаж:
  — не менее 21 год — до 31 марта 2017 года;
  — не менее 21,5 лет года — с 1 апреля по 31 декабря 2017 года.

Неполный льготный стаж по Списку №2

Работникам, имеющим не меньше половины трудового стажа во вредных и тяжелых условиях труда, пенсии на льготных условиях назначаются:

 • мужчинам – уменьшение пенсионного возраста с 60 лет на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы;
 • женщинам – уменьшение возраста, дающего право на пенсию по старости на 1 год за каждые 2 года такой работы.

Зачет стажа по Списку №1 в стаж по Списку №2

Возможен зачет «вредного» стажа по Списку №1 в стаж по Списку №2. Такая ситуация возникает, когда у работника стаж по Списку №1 составляет меньше 5 лет (половины необходимого), а стаж по Списку №2 — больше 6 лет и 3 месяцев (половины необходимого).

Например, у работника есть стаж по Списку №1 в размере 4,5 года и стаж по Списку №2 в размере 8 лет. Этот cтаж меньше половины необходимого стажа по Списку №1 и не дает права на досрочную пенсию. Однако стаж по Списку №2 больше половины необходимого стажа по Списку №2 и он дает право на досрочную пенсию. При этом к стажу по Списку №2 прибавляется стаж по Списку №1 – один к одному: 8 + 4,5 = 12,5 лет. В результате работник выходит на льготную пенсию: не в 60, а в 55 лет.

Дополнительный страховой стаж по Списку №2 не полагается

За годы стажа работы по Списку №2 никаких дополнительных зачислений в страховой стаж не производится.

Рубрика: Досрочная пенсия | Комментарии к записи Льготная пенсия по Списку №2 в 2017 году отключены

Новая пенсионная реформа в Украине

Кабинет министров Украины 5 мая 2015 года внес в Верховную Раду законопроект № 2767 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий.

Накопительная пенсия

Согласно этому законопроекту с 1 января 2017 года в Украине начнет действовать накопительная пенсионная система. Смысл ее в том, что будущая пенсия каждого человека будет формироваться за счет отчислений работодателя на личный накопительный счет работника.

Главные изменения в пенсионной системе Украины сводятся к следующему.

Пенсия из трех частей

Пенсия в Украине будет состоять из трех частей:

 • солидарной,
 • накопительной и
 • негосударственной.

Соотношение между этими частями пенсии будет таким:

 • солидарная — 55%,
 • накопительная — 35%,
 • негосударственная — 10%.

Солидарная пенсия

Солидарную часть пенсии будут продолжать рассчитывать, как и сейчас — в зависимости от:

 • размера заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, и
 • страхового стажа.

Накопительная пенсия

Накопительная часть пенсии будет складываться из суммы, скопившейся на персональном пенсионном счету. На этот счет работодатели будут ежемесячно отчислять процент от зарплаты сотрудника.

Размер обязательных страховых взносов будет расти: в 2017 году составит 2% от зарплаты, а затем каждый год станет увеличиваться на 1% и к 2022 году достигнет 7%.

По мере того, как будет увеличиваться размер обязательных страховых взносов, начиная, с 2018 года будет уменьшаться размер единого взноса в Пенсионный фонд. Таким образом, произойдет перераспределение «пенсионных» средств: в Пенсионном фонде денег станет меньше, а на персональных пенсионных счетах работников — больше.

Накопительная система пенсионного страхования будет:

 • обязательной для людей младше 35 лет,
 • добровольной для людей в возрасте от 35 до 55 лет.

Деньги, которые начнут вкладывать в накопительную систему в 2017 году, начнут изыматься из нее примерно через 25 лет.

Негосударственная пенсия — добровольная

Третья, негосударственная часть пенсий, будет добровольной — в зависимости от того, захочет ли человек пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов.

Пенсию – по наследству

Средства, скопившиеся на индивидуальных пенсионных счетах, можно будет передавать по наследству. Участник накопительной системы пенсионного страхования сможет в любое время определить наследника, который получит в случае его смерти деньги с его пенсионного счета в Накопительном фонде или с его счета в негосударственном пенсионном фонде.

Спецпенсий больше не будет

С 1 января 2016 года будут отменены специальные пенсии для:

 • государственных служащих,
 • сотрудников органов местного самоуправления,
 • налоговиков и таможенников,
 • прокуроров,
 • судей,
 • научных и научно-технических работников.

Этим категориям людей пенсия будет начисляться на общих основаниях.

Останутся спецпенсии для:

 • военнослужащих,
 • сотрудников МВД,
 • сотрудников СБУ.
Рубрика: Пенсионная реформа | Комментарии к записи Новая пенсионная реформа в Украине отключены